<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479386539084370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vraag om uw expertise
GRATIS

Wilt u het vocht in uw muren bestrijden?

Het condens leidt uiteindelijk tot schimmelvorming en is niet mooi om zien. Hoe graag we het probleem willen elimineren, dit is erg moeilijk. Er bestaan evenwel oplossingen die makkelijk zelf uit te voeren zijn.

Wij geven er 3, om u te helpen voor altijd het vocht in de muren te bestrijden.

Condensvorming op de muren

vocht-in-de-muur-bestrijden

Condens is een natuurlijk verschijnsel dat zich voordoet wanneer waterdamp in aanraking komt met een koud oppervlak en weer overschakelt op de vloeibare staat. We kunnen dit elke dag zien in de badkamer of keuken.

Het condens kan een probleem worden wanneer het continu aanwezig is. Als de muren niet droog kunnen worden, dan betekent dit dat het vertrek te vochtig is.

Een probleem van condensvorming op de muren vaststellen

Vooraleer te gaan zoeken naar oplossingen voor de condensvorming op de muren, is het goed te bepalen of het ons probleem is. De muren kunnen immers om uiteenlopende redenen vochtig worden: optrekkend vocht, zilt, infiltratie,... Elke oorzaak vergt een verschillende behandeling. Het is dus handig te weten wat de oorzaak van het probleem is vooraleer met een behandeling te starten.

De volgende elementen wijzen op een probleem van condensvorming op de muren:

  • De hele dag lang zijn waterdruppeltjes te zien op de muren, zelfs als het vertrek al enkele uren niet gebruikt is.
  • Er beginnen zwarte vlekjes te verschijnen op de muren (en in sommige gevallen ontstaat een vieze geur). Dit is schimmel.

3 oplossingen om het vocht in de muren te bestrijden

vocht in de muur bestrijden

De problemen van condensvorming op de muren worden meestal veroorzaakt door een gebrekkige verluchting van het vertrek. Hier volgen 3 oplossingen.

Lichte condensvorming: verlucht het vertrek beter

Als de condensvorming op de muren licht is, dan volstaat het meestal het vertrek beter te verluchten. We raden aan de vensters minstens 15 minuten per dag te openen, indien mogelijk drie keer 5 minuten per dag ('s ochtends, 's middags en 's avonds). Langer is natuurlijk nog wenselijker.

Let op niet teveel bronnen van vocht toe te voegen: laat de was drogen in een ander vertrek en verlucht onmiddellijk na het douchen, bijvoorbeeld.

Matige condensvorming: installeer een mechanisch ventilatiesysteem

Als dagelijks verluchten geen oplossing biedt voor het probleem of het vertrek in kwestie geen vensters heeft, dan moet een mechanisch ventilatiesysteem geïnstalleerd worden.

Ernstige condensvorming: schakel een expert in

Als geen van beide oplossingen werkt, dan is het probleem ernstig en moet een expert ingeschakeld worden om het vochtprobleem te elimineren. Het probleem kan immers verkeerd ingeschat zijn of er kunnen andere factoren zijn die de condensvorming op de muren bevorderen. Vraag een diagnose vooraleer te beginnen, en overleg met de expert om de juiste oplossing te vinden.

Vraag uw expertise, GRATIS en vrijblijvend !