<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479386539084370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vraag uw expertise
GRATIS

 Tags: condensatie

Dit condensatie probleem betreft enkel de vensters met een dubbele beglazing.  Deze kennen vandaag de dag meer en meer succes, door een betere thermische isolatie van de woning en een vermindering van het warmteverlies.  Deze garanderen ook een beter comfort voor de omliggende geluiden dankzij hun luchtledigheid.  Deze luchtledigheid is eigenlijk één van de factoren die de aanwezigheid van damp tussen de beglazing meebrengt. 

Door de oorzaak ervan te identificeren, zult u ook kunnen weten op welke manier de condensatie in een dubbele beglazing verwijdert moet worden.

Waarom treed het condensatieverschijnsel op ?

condensatie

Vooraleer de condensatie in een dubbele beglazing verwijdert kan worden, is het belangrijk om er de oorzaken van te definiëren.  Het kan een probleem zijn die te maken heeft met een probleem bij de bouw van de dubbele beglazing, maar ook een slijtage of een ongeval.  Scheuren kunnen tevoorschijn komen op 1 of meer glazen van uw venster of deur. 

Het verschijnsel treedt op bij een temperatuursverhoging, met bijkomend een zeer hoge vochtigheidsgraad.  Beide factoren komen in contact met een koud element, zoals het glas.  De dichting heeft een slechtere werking, wat een zeer snelle vorming van damp ten gevolg heeft.  Deze vormen zich terug om in waterbelletjes als de luchttemperatuur daalt.

Hoe kan de verslechtering van vensters gedetecteerd worden ?

In sommige gevallen, is dit condensatie fenomeen niet te zien.  Deze condensatie is niet altijd zichtbaar bij recente verslechteringen van de beglazing.  Zonder deze waarschuwingssignalen kunt u zelf niet weten dat er problemen zijn met uw vensters.  U kunt dus best een professional contacteren zodat hij uw woning analyseert voor de energetische prestaties van uw schrijnwerken.  Hij gebruikt dan een infrarode camera om een thermisch beeld te hebben.  Daarmee kunnen alle temperatuurschommelingen opgemerkt worden.  U hebt dan alle gegevens in hand om een oplossing op uw probleem te vinden : hoe kan deze condensatie in een dubbele beglazing verwijderd worden ?

Waarom moet de condensatie in een dubbele beglazing verwijderd worden ?

condensatie

De condensatiestress beïnvloedt hoofdzakelijk vensters omdat deze slechtere thermische prestaties hebben ter vergelijking met andere materies van de woning?  Het is belangrijk om te weten hoe de condensatie in een dubbele beglazing verwijderd moet worden om de mist te verwijderen die het uitzicht bedereven.  Door de nodige ingrepen uit te voeren, zult u dan genieten van een mooi natuurlijk licht om uw woning te verlichten.  De zonnestralen zullen uw woning ook verwarmen wanneer de isolatie het energieverlies zo goed mogelijk vermindert.  Als de mist aanhoudt, bevordert deze de verspreiding en ontwikkeling van paddenstoelen en schimmels.

Hoe kan dit fenomeen voorkomen worden ?

De condensatie op vensters met dubbele beglazing is het gevolg van een probleem van isolatie en verluchting van de woning.  In dit geval ik het belangrijk om aan een specialist te vragen om de nodige werken uit te voeren om het op te lossen.  Een goede verluchting houdt de vochtigheid laag.  Deze kan natuurlijk oplopen ten gevolge van waterdamp in uw vochtige ruimtes of door planten en dieren in uw woning.

Demande d'expertise