<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479386539084370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vraag om uw expertise
GRATIS

De kelder is een ondergrondse ruimte die heel moeilijk te verluchten is. Hij wordt dus bijzonder blootgesteld aan condensatieproblemen. Vooral de keldervloer, het diepste punt van het huis, kampt met dat probleem.

Wat kunt u doen om een vochtige keldervloer te behandelen ?

Stap  1: De oorzaak van de condensatie achterhalen.

Het eerste wat u moet doen, is nagaan waar het probleem vandaan komt. Enkele pistes kunnen u daarbij helpen:

  • Als de vloer en de muren het hele jaar door vochtig zijn, dan gaat het waarschijnlijk om infiltratie.
  • Heeft uw kelder geen ramen, geen verluchting en geen mechanische ventilatie en zijn de muren slechts op bepaalde momenten vochtig? Dan is de kans groot dat het gaat om een verluchtingsprobleem.

De vochtigheid van een kelder hangt niet alleen af van de manier waarop hij gebouwd is, maar ook van het type bodem waar uw huis op rust. Het is erg moeilijk om de oorzaken te achterhalen aangezien er heel wat factoren meespelen. Als u twijfelt, vraagt u best raad aan een expert.

Stap 2: De condensatie op de vloer en de muren bestrijden met een aangepaste behandeling.

vochtige-keldervloer-behandelen

Om de vochtige keldervloer en -muren te behandelen, moet u de oorzaak van het vochtprobleem aanpakken. Behandel de lucht in de kelder door een geschikte ventilatie te voorzien. Er zijn verschillende systemen op de markt. Alles hangt af van het type vochtigheid, de te behandelen oppervlakte en de architectuur/toegankelijkheid van het gebouw.

Afhankelijk van de symptomen kunnen we verschillende oplossingen voorstellen: bekuiping in epoxyhars, injecties, aanbrengen van een drainerend membraan tegen de muur en/of op de vloer.

Stap 3: De keldervloer behandelen om herhaling van het probleem te voorkomen.

vochtige-keldervloer-behandelen

Om te vermijden dat de condensatie op de vloer weer de kop opsteekt, kunt u de keldervloer behandelen door een bekuiping aan te brengen (alleen bij tegelvloeren) of een kelderpomp te installeren. Voor een kelderpomp wordt er in het vochtigste deel van de vloer een gat gemaakt (van ongeveer 50 cm zijde) waarin een bodemloze betonnen put wordt geplaatst. Daarin wordt een pomp geïnstalleerd die het water opvangt en naar het afvoercircuit leidt. Dat is heel efficiënt bij infiltratie of optrekkend vocht veroorzaakt door de weersinvloeden of tijdens de koude periodes.

Een vochtige keldervloer : wanneer een beroep doen op een expert?

Zodra de vochtigheidsproblemen de kop opsteken, moet u maatregelen nemen. Indien nodig moet u een beroep doen op een expert. De oorzaak van condensatie op de keldervloer is immers heel moeilijk te achterhalen als u niet over het juiste gereedschap en de nodige ervaring beschikt. Door lukraak een behandeling toe te passen zonder zeker te zijn van uw stuk, zou u het probleem kunnen verergeren.

Eenmaal de diagnose gesteld is, zal de professional u de mogelijke oplossingen voorstellen. U kunt dan samen met hem bepalen wat u zelf kunt doen en voor welke zaken u zijn hulp nodig hebt.

Het kan ook zijn dat u de optimale oplossing niet zelf kunt toepassen vanwege de manier waarop uw huis is gebouwd of omdat u in een rijwoning woont. Ook in dat geval kan een expert u helpen door u alternatieve oplossingen voor te stellen die geschikt zijn voor uw situatie.

Frequente zoekopdrachten :

Gratis expertise