<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=479386539084370&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vraag uw expertise
GRATIS

Vraag uw expertise, GRATIS en vrijblijvend !

Elke koper vreest voor verborgen gebreken. U bent net eigenaar geworden en u merkt een vochtprobleem op in uw nieuwe woning? Vochtproblemen zijn niet altijd gemakkelijk vast te stellen. We geven uitleg over de mogelijke handelswijze na vaststelling van een geborgen gebrek bij aankoop van een woning.

Kan vocht verborgen zijn?

Vocht is niet altijd zichtbaar. Voordat u een woning koopt, kan een aantal tekenen u op het juiste spoor zetten. We raden aan om een woning meermaals te bezoeken voordat u een beslissing neemt. Als u tijdens uw bezoek een probleem vaststelt, moet u dat melden aan de verkoper. Dat is namelijk een zichtbaar gebrek (vochtvlek, schimmel, rot hout, ...). Het is belangrijk om alle zichtbare gebreken te melden voordat u de verkoopovereenkomst ondertekent. Daarna kan u de schuld niet meer bij de verkoper leggen.

Verborgen gebreken zijn niet zichtbaar tijdens een bezoek. Vocht kan gecamoufleerd worden. Zo kan de verkoper de muren opnieuw verven om vochtvlekken te verbergen tijdens de verkoop. Enkele weken later ziet u vlekken verschijnen op uw muren. Dat is dan een verborgen gebrek.

 

Verborgen gebrek: de verkoopovereenkomst Meld alle zichtbare gebreken voordat u de verkoopovereenkomst ondertekent.

 

Wat zijn uw rechten in geval van verborgen gebreken?

Het gebeurt vaak dat er een verborgen gebrek gemeld wordt na aankoop van een woning. In de meeste verkoopovereenkomsten staat er een clausule die de verkoper beschermt tegen verborgen gebreken. Deze clausule bepaalt dat de "koper niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken" en dat "het goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt".

In werkelijkheid is de verkoper niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken als hij "te goeder trouw" is, als hij dus niet wist dat er een vochtprobleem was in de woning.

Als de verkoper voor de verkoop op de hoogte was van het vochtprobleem, maar dit niet vermeld heeft vóór ondertekening van de verkoopovereenkomst, is hij wel verantwoordelijk. Hij zal nog meer verantwoordelijk zijn als blijkt dat hij geprobeerd heeft om het vochtprobleem te verdoezelen (bijvoorbeeld door de muren opnieuw te verven).

Als bewezen wordt dat de verkoper niet te goeder trouw was, kan u de aankoop annuleren of de woning behouden en een schadevergoeding eisen van de verkoper.

Wat kan u doen wanneer u een verborgen gebrek ontdekt na aankoop van een woning?

Handel meteen als u vocht vaststelt in een nieuwe woning! U kunt de verkoper in gebreke stellen met een aangetekend schrijven. Als u geen antwoord krijgt, kan u een advocaat inschakelen.

Voordat u gerechtelijke stappen onderneemt, moet u bewijs verzamelen. U moet aantonen dat er een vochtprobleem is in uw woning, en dat het reeds aanwezig was vóór de aankoop. Neem contact op met vakmensen om uw probleem te analyseren en de oorzaak ervan te bepalen.

Vervolgens zal u moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van de gebreken. Dat is een meer complexe aangelegenheid.

Als het verborgen gebrek redelijk ernstig is, kan u vragen om het goed terug te geven en terugbetaald te worden. Als bewezen is dat de verkoper niet te goeder trouw was, kan u opteren om de woning te behouden en een schadevergoeding of een vermindering van de verkoopprijs te eisen. Het bedrag van de schadevergoeding zal vastgesteld worden door een expert.

 

Heeft u een vochtprobleem vastgesteld in uw nieuwe woning?

Murprotec biedt u een gratis expertise aan! Onze expert analyseert uw probleem en bepaalt de oorzaak. Daarna ontvangt u een prijsopgave voor behandeling van het vochtprobleem. Na het bezoek van onze expert kan u het gebrek bewijzen en een indicatie hebben van het bedrag dat u van de verkoper kan eisen.

Vraag onze gratis expertise aan

Vraag uw expertise, GRATIS en vrijblijvend !